politechnika wrocławska, wemif wemifl: wydział elektroniki mikrosystemów i fotoniki wemif

Wykład i Laboratorium Przetwarzanie Sygnałów

Wykład

Informacje

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. Tomasz Piasecki, prof. Uczelni.

Wykład odbywa się w semestrze zimowym.

Literatura

Podstawowa

Uzupełniająca

Materiały dodatkowe

Zbiór zadań rachunkowych do wykładu link

Czym jest transformata Fouriera? (polskie napisy)

O czym mówi transformata Laplace'a? (polskie napisy)

Zasady zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie co najmniej 50 pkt liczonych jako suma punktów z dwóch kolokwiów, na których można zdobyć po 50 pkt. Dla osób, którym do zaliczenia będzie brakowało punktów zostanie zorganizowana dopytka, na której można uzyskać 30 pkt i otrzymać maksymalną ocenę 3,0 pod warunkiem, że suma punktów z kolokwiów i dopytki przekroczy 50.

Terminy kolokwiów: 30.11.2020, 1.02.2021
Termin dopytki: - do ustalenia -

Lista zagadnień na kolokwia

 • Kolokwium 2:
  1. Filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI)
   • struktura filtra SOI, opis matematyczny filtra SOI
   • odpowiedzi impulsowa, skokowa i częstotliwościowa filtra SOI
   • łączenie filtrów SOI
   • projektowanie filtrów SOI (filtr średniej ruchomej, filtr dolnoprzepustowy, filtr górnoprzepustowy)
  2. Transformata Laplace'a: definicja, powiązanie rodzaju odpowiedzi impulsowej z transmitancją SLS w dziedzinie częstotliwości zespolonej
  3. Transformata Z: definicja, właściwości, powiązanie rodzaju odpowiedzi impulsowej z transmitancją SLS w dziedzinie zmiennej z
  4. Filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (NOI)
   • struktura filtra NOI, opis matematyczny filtra NOI w dziedzinie czasu i zmiennej z
   • projektowanie filtrów NOI (m. in. metoda transformacji biliniowej, metoda zoptymalizowana)
  5. Rodzaje i parametry sygnałów: sygnały impulsowe, nieskończone, okresowe; całka, wartość średnia, energia, moc i wartość skuteczna sygnału; momenty sygnału
  6. Sygnały losowe: definicja, funkcja korelacji wzajemnej, funkcja autokorelacji, gęstość widmowa energii, mocy i amplitudy
  7. Szumy komponentów elektronicznych (obliczenia mocy bądź wartości skutecznej na podstawie gęstości widmowej)
  8. Przetwarzanie analogowo - cyfrowe (próbkowanie, aliasing, szum kwantyzacji, nadpróbkowanie)

  Laboratorium

  Informacje

  Laboratorium odbywa się w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się już od 1. tygodnia zajęć.

  Regulamin laboratorium

  Kadra

  Literatura

  Ćwiczenia


  Nr Temat ćwiczenia Materiały
  1 Wprowadzenie do programu Octave instrukcja [pdf]
  2 Podstawowe operacje na sygnałach dyskretnych instrukcja [pdf]
  3 Dyskretna Transformacja Fouriera instrukcja [pdf]
  4 Właściwości dyskrentego przekształcenia Fouriera instrukcja [pdf]
  5 Filry o skończonej odpowiedzi impulsowej instrukcja [pdf]
  6 Filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej instrukcja [pdf]
  7 Zastosowania filtrów cyfrowych instrukcja [pdf]
  Wroclaw.wav - Wrocław
  Crazy_Eyes.wav - Youtube audio library - fragment Crazy Eyes, autor Verified Picasso
  Seven_Twenty.wav - Youtube audio library - fragment Seven Twenty, autor Diamond Oritz
  Shoulder_Closures.wav - Youtube audio library - fragment Shoulder Closures, autor Gunnar Olsen
  8 Termin rezerwowy

  Materiały pomocnicze