• Barteczka Beata, Sobodzian Piotr, Dbrowski Arkadiusz P, Golonka Leszek: influence of firing process on electromagnetic properties of microwave LTCC substrates. IMAPS-CPMT Poland Conference. 2013, Krakw, Poland, s. 1-5

 • Czok Mateusz, Malecha Karol, Golonka Leszek: Electromagnetic valve made in low-temperature co-fired ceramics. International Journal of Applied Ceramic Technology. 2013, s. 1-7

 • Czok Mateusz, Malecha Karol, Golonka Leszek: Microfluidic valve made in LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic) technology - preliminary results . IMAPS-CPMT Poland Conference. 2013, Krakw, Poland, s. 1-5

 • Czok Mateusz, Tadaszak Rafa J, Bembnowicz Pawe, Golonka Leszek: LTCC based chip for monitoring in biological applications. Sensors and Actuators. 2013, vol. 189, s. 118?122

 • Czok Mateusz, Bembnowicz Pawe, Golonka Leszek: Low-temperature co-fired ceramics system for light absorbance measurement . International Journal of Applied Ceramic Technology. 2013, vol. 10, nr 3, s. 443-448

 • Dbrowski Arkadiusz P, Golonka Leszek: PZT acoustic wave force sensor made in LTCC technology. EMPC. Grenoble, France, 2013. s. 1-5

 • Dbrowski Arkadiusz P, Elkjaer Karl, Borregaard Louise, Zawada Tomasz, Golonka Leszek: LTCC/PZT accelerometer in SMD package. IMAPS-CPMT, Krakw, Poland, 2013. s. 1-5

 • Dorczyski Mateusz, Jurkw Dominik, Golonka Leszek: Investigation of conductive via properties using Design of the Experiment methodology IMAPS-CPMT, Krakw, Poland, 2013. s. 1-4

 • Dziedzic Andrzej, Nowak Damian: Thick-film and LTCC passive components for high-temperature electronics. Radioengineering, 2013, vol. 22, nr 1, s. 218-226

 • Halek Grzegorz, Baikie Iain D, Teterycz Helena, Halek Patryk, Suchorska-Woniak Patrycja M, Winiewski Kamil: Work function analysis of gas sensitive WO3 layers with Pt doping. Sensors and Actuators. B, Chemical. 2013, vol. 187, s. 379?385

 • Jurkw Dominik: Influence of cofiring process condition on Low Temperature Cofired Ceramics membrane deflection, IMAPS-CPMT, Krakw, Poland, 2013. s. 1-4

 • Jurkw Dominik: Numerical modeling of passive Low Temparature Co-fired Ceramics coolers using design of the experiment, MIXDES, Gdynia, Poland, 2013, s. 321-326

 • Jurkw Dominik, Golonka Leszek: Application of design of the experiment in preliminary investigations on the end milling of low temperature co-fired ceramics , International Journal of Applied Ceramic Technology. 2013, vol. 10, nr 4, s. 671-681

 • Jurkw Dominik: Three axial low temperature cofired ceramic accelerometer , Microelectronics International. 2013, vol. 30, nr 3, s. 125-133

 • Jurkw Dominik: Application of design of the experiment (DoE) in simulations of passive low temperature co-fired ceramics (LTCC) coolers , Electronic Devices and Systems, IMAPS CS , Brno, Czech Republic, 2013. s. 138-145

 • Jurkw Dominik, Lis Grzegorz: Electronic device integrated with LTCC temperature stabilizer, Microelectronics International. 2013, vol. 30, nr 1, s. 24-32

 • Jurkw Dominik, Dbrowski Arkadiusz P, Golonka Leszek, Zawada Tomasz: Preliminary model and technology of piezoelectric Low Temperature Co-fired Ceramic (LTCC) uniaxial accelerometer , International Journal of Applied Ceramic Technology, 2013. vol. 10, nr 3, s. 395-404

 • Kossowicz Adam S, Kukua Radosaw, Winiarski Pawe W, Dziedzic Andrzej, Stplewski Wojciech, Borecki Janusz: Selected properties of multi-terminal resistors embedded in printed circuit boards. Electron Technology Conference, Ryn, Poland, 2013. s. 89020B-1 - 89020B-8

 • Kossowicz Adam S, Winiarski Pawe W, Patek Bartosz, Stplewski Wojciech, Borecki Janusz, Dziedzic Andrzej: Steady-state and transient thermal properties of resistors embedded in printed circuit boards. Microtherm 2013, Lodz, 2013. s. 308-314

 • Macioszczyk Jan, Dbrowski Arkadiusz P, Sobodzian Piotr, Golonka Leszek: Meander monopole LTCC antenna for ISM 2.4 GHz , IMAPS-CPMT Poland Conference, Krakw, Poland, 2013, s. 1-4

 • Malecha Karol, Dawgul Marek, Pijanowska Dorota: Ion selective electrode made with LTCC (low temperaturte co-fired ceramics) technology . IMAPS-CPMT, Krakw, Poland, 2013, s. 1-5

 • Malecha Karol: Mikroreaktor chemiczny z detekcj optyczn wykonany technik LTCC (low temperature co-fired ceramics. Przegld Elektrotechniczny. 2013, R. 89, nr 10, s. 108-111

 • Malecha Karol: A PDMS-LTCC bonding using atmospheric pressure plasma for microsystem applications. Sensors and Actuators. B, Chemical. 2013, vol. 181, s. 486-493

 • Markowski Piotr M: LTCC-based thermoelectric energy harvester. IMAPS-CPMT, Krakw, Poland, 2013, s. 1-5

 • Matkowski Przemysaw K, Roguszczak Henryk, Golonka Leszek: Badania niezawodnoci pocze elektrycznych wykonanych w strukturze LTCC. Dwunasta Krajowa Konferencja Elektroniki, Gdask, 2013, s. 351-356

 • Nowak Damian, Stafiniak Andrzej, Dziedzic Andrzej: Analysis of electromigration phenomenon in thick-film and LTCC structures at elevated temperatur, IMAPS-CPMT, Krakw, Poland, 2013, s. 1-4

 • Nowak Damian, Dziedzic Andrzej: Electrical and stability properties of thick-film and LTCC resistors at elevated temperature , Microtherm 2013, dz, 2013, s. 287-291

 • Rac Olga, Fiedot Marta, Karbownik Iwona, Teterycz Helena: Wpyw pH na ksztat i rozmiar mikrostruktur tlenku cynku. Komputerowe wspomaganie bada naukowych XX , Wrocawskie Towarzystwo Naukowe, 2013, s. 239-245

 • Rola Krzysztof, Ptasiski Konrad W, Zakrzewski Adrian S, Zubel Irena: Silicon 45 micromirrors fabricated by etching in alkaline solutions with organic additives. Microsystem Technologies: Micro- and Nanosystems - Information Storage and Processing Systems. 2013, s. 1-6

 • Stadler Adam W, Zawilak Zbigniew, Stplewski Wojciech, Dziedzic Andrzej: Noise properties of thin-film Ni-P resistors embedded in printed circuit boards, Technical Sciences. 2013, vol. 61, nr 3, s. 731-735

 • Stadler Adam W, Zawilak Zbigniew, Dziedzic Andrzej, Nowak Damian: Spektroskopia szumowa elementw rezystancyjnych w podwyszonej temperaturze. Dwunasta Krajowa Konferencja Elektroniki: materiay konferencji, Darwko Wschodnie, 2013

 • Stplewski Wojciech, Dziedzic Andrzej, Borecki Janusz, Kozio Grayna, Serzysko Tomasz: Environmental tests of embedded thin- and thick-film resistors in comparison to chip resistors, IMAPS-CPMT, Krakw, Poland, 2013, s. 1-7

 • Stplewski Wojciech, Dziedzic Andrzej, Borecki Janusz, Kozio Grayna, Serzysko Tomasz: Thermal effects in embedded thin- and thick-film resistors in comparison to chip resistors, IMAPS-CPMT, Krakw, Poland, 2013, s. 1-7

 • Stplewski Wojciech, Borecki Janusz, Kozio Grayna, Serzysko Tomasz, Dziedzic Andrzej: Integracja biernych elementw elektronicznych i ukadw elektronicznych z pytk obwodu drukowanego , Elektronika, 2013, R. 54, nr 9, s. 99-102

 • Suchorska-Woniak Patrycja M, Teterycz Helena: Evaluation of the sensors for the detection of low concentrations of hydrogen sulfide, IMAPS-CPMT, Krakw, Poland, 2013, s. 1-4

 • Szyszka Adam, Lupina L, Lupina G, Malecha Karol, Schroeder T: M-S and M-O-S contacts to N-polar GaN on silicon (111) for UV photodetector application, IEEE International Semiconductor Conference Dresden - Grenoble (ISCDG), Dresden, Germany, 2013, s. 1-3

 • Teterycz Helena, Suchorska-Woniak Patrycja M, Maozi Grzegorz M: Wpyw lotnych zwizkw organicznych na stabilno rezystancyjnych czujnikw gazu. MKM, Guchoazy, 2013

 • Teterycz Helena, Rac Olga, Suchorska-Woniak Patrycja M, Ole Dominika: The formation mechanism of colloidal spheres of ZnO in ethylene glycol . Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures. 2013, vol. 8, nr 3, s. 1157-1167

 • Winiarski Pawe W, Kossowicz Adam S, Stplewski Wojciech, Borecki Janusz, Nitsch Karol, Dziedzic Andrzej: AC properties of low-pass RC filters embedded in printed circuit boards, Ryn, Poland 2013

 • Winiarski Pawe W, Kossowicz Adam S, Stplewski Wojciech, Nowak Damian, Dziedzic Andrzej: Analysis of steady-state and transient thermal properties of cermet, polymer and LTCC thick-film resistors. IMAPS-CPMT, Krakw, Poland, 2013, s. 1-8

Do g�ry